Stowarzyszenie

Myślenickie Stowarzyszenie Artystów Muzyków powstało w 2012 roku. Jego członkami są przede wszystkim zawodowi muzycy związani z Myślenicami , jak również osoby pracujące na rzecz kultury muzycznej w Myślenicach. Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie muzyki klasycznej i jej upowszechnianie, w szczególności poprzez wspieranie działalności orkiestry POLISH ART PHILHARMONIC dawniej (Myślenicka Orkiestra Kameralna CONCERTINO). Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez pomoc w organizowaniu koncertów muzyki klasycznej (w tym koncertów orkiestry POLISH ART PHILHARMONIC), gromadzenie środków finansowych lub rzeczowych z przeznaczeniem na działalność statutową, współdziałanie z instytucjami kultury oraz współdziałanie z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej.

Zarząd Myślenickiego Stowarzyszenia Artystów Muzyków:
Łukasz Antkiewicz – Prezes
Jolanta Antkiewicz – Wiceprezes
Janina Panuś – Skarbnik
Monika Gubała – Sekretarz
Tomasz Pawlak – Członek Zarządu

Kontakt:
Myślenickie Stowarzyszenie Artystów Muzyków
ul. Piłsudskiego 20
32-400 Myślenice
tel. 604 581 159, 608 522 374

Numer rachunku bankowego: 86 2030 0045 1110 0000 0272 7070

Concertino 2016