O Nas się mówi

Wybrane recenzje:„Concertino Orchestra and Maestro Michael Maciaszczyk charmed the audience (….)”

„The way in which Maestro Maciaszczyk communicated with the orchestra turned out to be impressive for music lovers (…) Each smallest movement made by Maestro`s wand created a lovely picture that in a splendid way was presented by the orchestra (…)”

(Tłumaczenie) „Orkiestra Concertino oraz Maestro Michael Maciaszczyk oczarowali publiczność (…). Imponujący dla melomanów był sposób w jaki Maestro Maciaszczyk porozumiewał się z orkiestrą (…). Każdy najmniejszy ruch batutą malował piękny obraz, który w znakomity sposób odzwierciedlała w brzmieniu orkiestra (…).”

8.01.2015 Mitteldeutsche Zeitung„An amazing interpretation filled with lightness and beautiful gentle sound. It was filled with lots of details at which possible mistakes would be very adible but those we did not have to experience it. The audience could experience something exceptional during the whole evening. What a gorgeous evening (…).„

(Tłumaczenie) „Piękna interpretacja pełna lekkości, życia i pięknego, lekkiego dźwięku. Pełna detali, przy których ewentualne błędy byłyby bardzo słyszalne, takowych jednak nie musieliśmy przeżywać. Publiczność mogła przez cały wieczór być świadkiem czegoś szczególnego, przepiękny wieczór (…).”

Peter Buske, Frankfurt, Music Journal, January 2014„That evening was a real challenge because of the high requirements that the orchestra faced with unprecedented love to details and amazing virtuosity of Maestro Maciaszczyk`s wand, let show the orchestra as perfect team full of colour and joy. We wish to hear them again (…)„

(Tłumaczenie) „Tego wieczoru postawione zostały wysokie wymagania wykonawcze, które z niebywałą miłością do detali oraz niesamowitą wirtuozerią batuty Maestro Maciaszczyka pozwoliły ukazać Orkiestrę Concertino jako wyśmienity zespół pełen barw i radości. Życzymy sobie ponownie ich u nas usłyszeć (…).”

29.01.2015.1.1 Torgauer Zeitung„That concert showed the Strauss music on a level that was unknown for us before, on the highest artistic level (…)„

(Tłumaczenie) „Ten koncert ukazał muzykę Rodziny Straussów na nieznanym nam wcześniej, najwyższym poziomie artystycznym (…).”

08.01.2015 Mitteldeutsche ZeitungConcertino 2016