Dyskografia

„The Four Seasons” Antonio Vivaldi 
Michael Maciaszczyk &Polish art Philharmonic
Premiera: 19 września 2018 r.

„Włodek Pawlik – 4 Works 4 Orchestra”
Premiera: 24 czerwca 2016 r.

Concertino 2016